MENGENAI KAMI  PENERANGAN LOGO & 5 STRATEGI

PEMANTAUAN & PENILAIAN

Jawatankuasa Kerja Pemantauan & Penilaian

Pengerusi : YB EXCO Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar

Setiausaha : Sekretariat MBAR

Peranan :

 • Bertanggungjawab kepada JK Pemandu Program Melaka Bebas Asap Rokok (MBAR).
 • Memantau dan menilai, dalam tempoh 6 bulan dari bermulanya pelaksanaan Program MBAR; melalui semakan dan analisa maklumbalas pencapaian indikator proses (process indicators) dan laporan-laporan teknikal yang disediakan oleh Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerja terbabit:
   
  • JK Kerja Promosi dan Advokasi
  • JK Kerja Bina Upaya dan Jaringan Kerjasama
  • JK Kerja Perkhidmatan Berhenti Merokok
  • JK Kerja Perundangan dan Penguatkuasaan
    
 • Menyelaras, menyedia dan mengemukakan laporan bersepadu bagi pencapaian Program MBAR setiap 6 bulan kepada J/K Pemandu dengan mengambilkira maklumbalas dan laporan teknikal oleh JK Kerja.
 • Menetapkan keperluan memantau dan menilai secara menyeluruh Program MBAR.
 • Mengenalpasti butiran jumlah dan sumber kewangan yang diperlukan bagi menjalankan urusan kajian/ tinjauan.

Kekerapan Mesyuarat :

 • 2 kali setahun

Keahlian :

 • Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
 • Jabatan Alam Sekitar
 • Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 • Semua PBT
 • Semua Pegawai Daerah
PENERANGAN LOGO & 5 STRATEGI     PROMOSI & ADVOKASI     BINA UPAYA & JARINGAN KERJASAMA     PERKHIDMATAN BERHENTI MEROKOK     PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN    PEMANTAUAN & PENILAIAN

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-11-2016 :: 12:02 PM