MENGENAI KAMI  PENERANGAN LOGO & 5 STRATEGI

BINA UPAYA & JARINGAN KERJASAMA

Jawatankuasa Kerja Bina Upaya Dan Jaringan Kerjasama Antara Agensi Kerajaan dan Agensi Bukan Kerajaan

Pengerusi: Y.Bhg Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka (Pengurusan)

Setiausaha: Sekretariat MBAR

Peranan:

 • Bertanggungjawab kepada JK Pemandu Program Melaka Bebas Asap Rokok (MBAR)
 • Merancang, menetap dan melaksanakan aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dikalangan agensi-agensi yang terlibat.
 • Merancang, menetap dan melaksanakan aktiviti untuk memperkasakan agensi-agensi berkaitan agar menyumbang dan melibatkan diri secara aktif bagi mencapai MBAR.
 • Mengenalpasti tugas dan tanggungjawab agensi-agensi berkaitan bagi membentuk kerjasama sinergistik.
 • Menilai dan memantau urusan aktiviti membentuk jaringan kerjasama dan bina upaya, iaitu indikator-indikator yang ditetapkan di bawah Strategi 2 dalam Pelan Tindakan Program MBAR.

Kekerapan Mesyuarat:

 • 2 kali setahun

Keahlian:

 • Pusat Racun Negara, Universiti Sains Malaysia
 • Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia
 • Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
 • Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Semua Jabatan / Agensi Kerajaan Persekutuan di Negeri Melaka
 • Semua Jabatan / Pejabat Kerajaan Negeri Melaka
 • Semua Agensi Kerajaan Negeri Melaka
 • Semua syarikat Kerajaan Negeri Melaka
 • Pertubuhan Bukan Kerajaan
PENERANGAN LOGO & 5 STRATEGI     PROMOSI & ADVOKASI    BINA UPAYA & JARINGAN KERJASAMA   PERKHIDMATAN BERHENTI MEROKOK     PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN     PEMANTAUAN & PENILAIAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-11-2016 :: 12:15 PM