MENGENAI KAMI  PENERANGAN LOGO & 5 STRATEGI

PROMOSI & ADVOKASI

Jawatankuasa Kerja Promosi Dan Advokasi

Pengerusi: YB. EXCO Komunikasi dan Koperasi

Setiausaha: Sekretariat MBAR

Peranan :

 • Bertanggungjawab kepada JK Pemandu Program Melaka Bebas Asap Rokok (MBAR)
 • Merancang, menetap dan melaksanakan aktiviti bagi meningkatkan pengetahuan dan kesedaran orang-ramai terhadap bahaya rokok.
 • Merancang, menetap dan melaksanakan aktiviti bagi membudayakan amalan tidak merokok.
 • Merancang, menetap dan melaksanakan aktiviti bagi memberi kesedaran mengenai program MBAR.
 • Merancang proses mewujudkan pusat maklumat MBAR untuk orang awam dan seterusnya melaksana dan memantau aktiviti pusat tersebut.
 • Menilai dan memantau urusan aktiviti advokasi dan promosi, iaitu indikator-indikator yang ditetapkan di bawah Strategi 1 dalam Pelan Tindakan Program MBAR.

Kekerapan Mesyuarat :

 • 2 kali setahun

Keahlian :

 • Jabatan Penerangan
 • Jabatan Penyiaran
 • Jabatan Perpaduan dan Intergrasi Nasional
 • Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Melaka
 • Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Melaka
 • Jabatan Agama Islam Melaka
 • Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
 • Semua Pihak Berkuasa Tempatan
 • Semua Pegawai Daerah
 • Jabatan Pelajaran Negeri Melaka
 • Jabatan Belia dan Sukan
 • Bhg. Promosi Pelancongan, Jab. Ketua Menteri, Melaka
 • Lembaga Penggalak Pelancongan
 • GaNMBAR

 

PENERANGAN LOGO & 5 STRATEGI    PROMOSI & ADVOKASI   BINA UPAYA & JARINGAN KERJASAMA     PERKHIDMATAN BERHENTI MEROKOK     PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN     PEMANTAUAN & PENILAIAN 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 10-11-2016 :: 12:19 PM